wait please
شکیبا باشید
صفحه اصلی دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ

تبلیغات اصلی ترین عامل حیات هر کسب و کار است. با گسترش دنیای مجازی و وب روش‌های تبلیغات نیز دچار تحول شده است. یکی از بزرگترین تحولات تبلیغات دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ است.

دیجیتال مارکتینگ سهم بسیار زیادی از هزینه تبلیغات را در دنیای تجاری امروز به خود اختصاص داده است از این رو میتوان فهمید که چقدر این تبلیغات موثر است که این چنین اکثر کسب و کارها و برندهای بزرگ به آن اهمیت میدهند.

انواع روش‌های دیجیتال مارکتینگ

بصورت کلی هر نوع تبلیغات در دنیای مجازی دیجتال مارکتینگ محسوب میشود ولی برخی از روش‌ها پر رونق تر و معروف ترند. میباست ابتدا انگیزه‌ی خود و کسب و کار خودرا از تبلیغات مشخص نمایید سپس بنابر هدف خود روش یا روش‌هایی از تبلیغات دیجیتال را انتخاب نمائید. برخی از روش‌ها برای برندینگ، برخی برای افزایش فروش، برخی برای افزایش بازدید کننده و برخی برای همه موثر است. در ذیل برخی از روش‌های دیجیتال مارکتینگ بیان شده است:

 

دیجیتال مارکتینگ